joi, 19 noiembrie 2009

duminică, 1 noiembrie 2009

Au inceput inscrierile pentru Festivalul Stelutelor!

Maratonul descoperirii copiilor talentati proveniti din centre de plasament din judetul Mures a inceput de ieri. Timp de o saptamana acestia vor canta, dansa, recita in fata unui juriu pentru a intra in finala unui eveniment ce ii are in prim-plan: Festivalul Stelutelor, programat sa aiba loc in 16 decembrie, la Sala Palatului.

Promovarea tinerelor talente din randul copiilor este o initiativa a Asociatiei IRSCA Gifted Education, careia i s-au alaturat Consiliul Judetean Mures, Primaria Targu-Mures si, nu in ultimul rand, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures (DGASPC Mures) si Inspectoratul Scolar Judetean Mures (ISJ Mures).

La preselectia care a debutat ieri se pot inscrie copii si adolescenti cu varsta cuprinsa intre 7 si 18 ani, care doresc sa isi afirme potentialul artistic individual sau in grup (componenta grupurilor maxim 10 copii), elevi si tineri artisti de la scolile, liceele, ONG-le, precum si din serviciile rezidentiale, respectiv de zi pentru copii din judetul Mures.

Organizatorii promit ca le vor oferi targumuresenilor o seara magica, cu o atmosfera feerica, generata de apropierea Sarbatorilor de iarna, dar si de prezenta in recital a unor artisti cunocuti pe scena mare a Palatului Culturii, precum talentul precoce Noni Ene Razvan.

Consiliul Copiilor şi Tinerilor Instituţionalizaţi ghid de organizare şi funcţionare

Material realizat în cadrul:

Lansării Consiliului Naţional al Copiilor şi Tinerilor Instituţionalizaţi

Participarea copiilor şi tinerilor la problemele comunităţiiAutor: Lajos KristofCUPRINS


INTRODUCERE

CE ESTE UN CONSILIU AL COPIILOR ŞI TINERILOR INSTITUŢIONALIZAŢI ( CCTI)

CARE SUNT AVANTAJELE ÎNFIINŢĂRII UNEI ASTFEL DE STRUCTURI?

ETAPE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI C.C.I.T

CUM FUNCŢIONEAZĂ UN CCTI?CARE SUNT ATRIBUŢIILE ŞI ABILITĂŢILE COORDONATORULUI?

CARE SUNT ATRIBUŢIILE ŞI ABILITĂŢILE MEMBRILOR CCTI?

CE ESTE CCTI?

CUM SE POATE IMPLICA C.C.I.T ÎN COMUNIITATEA LOCALĂ ?

CONCLUZII

INTRODUCERE


„Tinerii şi copiii din întreaga lume reprezintă atât o sursă enormă de resurse umane pentru dezvoltare cât şi factorii cei mai importanţi în schimbarea socială, în dezvoltarea economică şi în inovaţiile tehnologice. Imaginaţia, idealurile, capacităţile intelectuale considerabile şi concepţiile lor sunt esenţiale pentru dezvoltarea continuă a societăţii în care trăiesc. Problemele ivite în viaţa tinerilor cât şi concepţiile şi aspiraţiile lor reprezintă componentele esenţiale ale provocării şi ale perspectivelor pe care societatea le are în prezent cât şi cele ale viitoarelor generaţii.“

(Naţiunile Unite, 1995)Consiliul copiilor instituţionalizaţi îşi aleg reprezentanţii din fiecare instituţie rezidenţială. La nivel de comunitate va exista un reprezentant care va îndeplini funcţia de membru în biroul executiv judeţean.

Acest program are ca principal obiectiv promovarea participării copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi la buna desfăşurare a sistemului educaţional dar şi cel social administrativ, la luarea deciziilor în problemele care ii privesc.

Calea de a atinge acest obiectiv este sprijinirea infiinţării şi asistenţa pentru activităţile Consiliilor Consultative ale Copiilor.

Copiilor şi tinerilor li se oferă posibilitatea de a-şi pune în valoare calităţi mai rar evidenţiate în procesul instructiv-educativ, în comunitatea instituţiei rezidenţiale din care provine, cât şi a familiei; corelat cu conduita lor civică şi calitatea lor de membri cetăţeni. Acestora li se oferă un cadru optim de dezvoltare personală prin implicare.

Adulţilor (instructori de educaţie, părinţi sociali, şefi servicii, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale) li se propune o regândire a universului de aşteptări al copiilor, prin luarea în considerare a nevoilor lor identificate de copiii inşişi, precum şi a soluţiilor propuse de copii. Totodată, acestora li se ofera şansa de a îmbunătăţi sistemul educaţional, instructiv şi administrativ, adăugându-se unul dintre cele mai importante componente, interesul copiilor şi tinerilor, implicându-i în acţiunile proprii, pentru integrarea lor în comunitate.

Parteneri: Pe întreaga durată a acestui proiect va funcţiona un bun parteneriat cu administraţiile unităţilor teritorial - administrative (şefii caselor de tip familial, şefii centrelor de plasament, conducerea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului), cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cât şi organizaţiile non-guvernamentale avizate să activeze în domeniul protecţiei drepturilor copilului, sau în educaţie.

Pe parcursul proiectului, Consiliul Copiilor şi Tinerilor Instituţionalizaţi va organiza în cadrul tuturor unităţilor din instituţiile de ocrotire din municipiu/judeţ, training-uri ce vor avea ca tema Managementul Creativ al Consiliului Copiilor şi Tinerilor Instituţionalizaţi, adresat atât membrilor acestor structuri reprezentative cât şi coordonatorului instructor de educaţie.

Într-un stat membru al Uniunii Europeane,

O structură reprezententativă (atât la niveul unităţilor rezidenţiale cât şi caselor de tip familial) care să diversifice activităţile realizate cu şi pentru copii şi tineri de către Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor Institutionalizaţi este un act de normalitate şi reprezintă un prim pas în procesul de reconstruire a unui sistem (de instituţionalizare? precizează la ce sistem te referi) bazat pe eficienţă, profesionalism şi implicare tuturor factorilor interesaţi.CE ESTE UN CONSILIU CCTI (CONSILIUL COPIILOR SI TINERILOR INSTITUTIONALIZATI?


Consiliul Copiilor şi Tinerilor Instituţionalizaţi este cadrul reprezentativ al beneficiarilor din unităţile rezidenţiale, organizat separat pe două forme: tineri şi copii

Consiliul Copiilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi clasele I-XI şi XI-studenţi, pentru:

a organiza proiecte care să răspundă nevoilor colegilor reprezentaţi;

participă la şedinţele Consiliului de Administraţie al serviciul rezidenţial;

colaborează cu reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din sector/municipiu/judeţ; organizaţiile non-guvernamentale şi cu consiliile locale

susţine punctele lor de vedere în faţa factorilor de decizie;

apără drepturile copiilor şi tinerilor;

promovează imaginea unităţii de care aparţine în cadrul diferitelor reuniuni, conferinţe şi seminarii;

dezvolta proiecte creative care să amelioreze condiţia socială a copilului şi tânărului din instituţiile de ocrotire, ca şi proiecte de programe educative pentru dezvoltarea talentelor, în parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale.

Odată cu intrarea în vigoare a Consiliului Copiilor şi Tinerilor Instituţionalizaţi, reprezentanţii consiliului de pe raza aparţinătoare va participa la organizarea activităţilor pentru promovarea copiilor/tinerilor din localitate, prin implicarea lor la viaţa socială şi culturală, ţinând cont de parteneriatul cu consiliile locale şi primăriile de pe raza teritoriului lor.CCTI urmăreşte:

- ameliorarea activităţii generale din instituţia de ocrotire

- creşterea responsabilităţii şi interesului copiilor şi tinerilor faţă de şcoală;

- ameliorarea relaţiilor părinţi sociali/instructor educaţie şi copil/tânăr;

- sesizarea eventualalor disfuncţionalităţi din instituţie pentru remedierea acestora;

- elaborare de proiecte, pentru elevii din unitatea de rezidenţă reprezentată, sau în parteneriat cu alte unităţi de ocrotire, prin intermediul organizatiilor non-guvernamentale; sau a direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

- înfiinţează echipe de proiect la nivel naţional pentru întărirea programelor care să incurajeze dezvoltarea potenţialului copiilor şi tinerilor din plasament;

- lansează la nivel naţional, prin cooperare locală, de Planuri de acţiune în parteneriat cu instituţiile cu interes comun în proiecte educative şi sociale în domeniul protecţiei speciale;

- elaborarează paginii web a CCTI în cadrul paginii web;

- coordonează activităţi de publicare a unei reviste a copiilor şi tinerilor la fiecare judeţ, sau naţională.

CCTI are rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ, şi rol de decizie în activităţile extracurriculare şi social administrative

Activitătile iniţiate de CCTI nu trebuie să contravină regulamentului de ordine interioară din cadrul instituţiilor de ocrotire sau case familiale cat si regulamentului instituţiilor de protecţie a copilului şi legilor ţării.CARE SUNT AVANTAJELE CONSTITUIRII UNEI ASTFEL DE STRUCTURI?

Copiilor li se ofera posibilitatea de a-şi pune în valoare calităţi care mai rar sunt evidenţiate în procesul instructiv-educativ în şcoli şi în familii, legate de conduita lor civică, de calitatea lor de cetăţeni, de membri ai comunităţii din care fac parte. Acestora li se oferă un cadru optim de dezvoltare personală prin implicare.

Ce ai de câştigat dacă eşti membru al acestui consiliu?

Vei dobândi multiple cunoştinţe în domenii precum managementul de proiect, team building, leadership, comunicare - ascultare activă şi empatică, negociere.

Vei lucra împreună cu alţi copii pentru a realiza proiecte pentru instituţia de plasament la care te aflii

Vei lucra în parteneriat cu diferite structuri importante;

vei putea susţine punctul de vedere al colegilor tăi în rândul factorilor de decizie.

Vei putea rezolva diferite probleme ridicate de colegii pe care îi vei putea reprezenta la nivelul instituţiei tale.

Ce ai de câştigat dacă susţii acest consiliu?

ai o structură reprezentativă la nivel de instituţie la care te poţi adresa pentru rezolvarea unor probleme pe care adulţii ori nu le înţeleg ori nu vor să le înţeleagă;

poţi observa diverse reacţii ale copiilor la condiţiile de îngrijire şi educare existente şi poţi primi recomandări de ameliorare a acestora

poate fi ameliorată relaţia adult – copil/tânăr, adăugându-se interesul acestora la îmbunătaţirea mediului în care trăiesc.ETAPELE ÎNFIINŢĂRII UNUI C.C.T.I- la nivel local

Stabilirea coordonatorului Consiliului Copiilor şi Tinerilor Instituţionalizaţi.

Contactarea Consiliului Local la nivel municipal/sector/judeţ.

Alegerea membrilor CCTI - reprezentanţi ai fiecărei case din sectorul central al institutiilor din raza judetului.

Şedinţa de investire în funcţie de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului.

Realizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a CCTI.

Aprobarea ROF de către Consiliul de Administraţie al

Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului.

Instruirea membrilor CCTI.

Identificarea nevoilor elevilor din instituţia respectivă.

Elaborarea strategiei pentru anul acoperit de mandatul CCTI.

Derularea activităţilor propuse

Participarea preşedinţilor CCTI din toate unităţile de plasament

la o întalnire comuna ce va avea loc odata pe lună.CUM FUNCŢIONEAZĂ UN C.C.TI.?

Consiliile Copiilor si Tinerilor Institutionalizati funcţionează avand la bază un Regulament de Organizare şi Funcţionare după modelul:

Capitolul 1 Prevederi generale

Capitolul 2 Structura organizaţională a asociaţiei

Capitolul 3 Drepturi şi obligaţii3.1 Structura Resurselor umane ale asociaţiei

3.2 Motivarea Resurselor umane

3.3 Recompensarea Resurselor umane

Sancţiuni

Organizarea timpului de lucru şi al celui de odihnă

Capitolul 4 Proceduri, valori, principii

Valorile CCE

Principii de buna practica Capitolul 5 Sancţiuni Capitolul 6 Reglementări finale

CARE SUNT ATRIBUŢIILE ŞI ABILITĂŢILE

COORDONATORULUI?


Coordonatorul consiliului este cel care asigură coerenţa funcţionării consiliului, împreună cu echipa de voluntari pe care şi-a organizat-o.

Funcţia sa este una de referenţiar pentru întreg ansamblul partenerilor, întâlnirilor consiliului şi ale comisiilor, derularea proiectelor consiliului depind de coordonator. Copiii şi tinerii se întâlnesc (cel mai frecvent? – fără sens într-un regulament) la iniţiativa coordonatorului şi în măsura în care acesta o propune. Această atributie poate fi asumată şi de votuntari.


Coordonatorul are rolul de a asigura fezabilitatea proiectelor propuse de potenţiali parteneri sau finanţatori.

OBSERVATIE: este necesară o corectă evaluare atât a capacităţilor copiilor şi tinerilor, cât şi a circumstanţelor exterioare lor, în scopul evitării unor programe decepţionante prin imposibilitatea realizării lor, fără a împiedica iniţiativele inedite insă pragmatice, ale copiilor şi tinerilor.

Rolul coordonatorului este esenţial pentru consiliu, a cărui activitate depinde de priceperea lui.Competenţe necesare unui coordonator

- să ştie să dezvolte simţul civic şi democratic al interlocutorilor (cetăţenie: definiţie, concept, istoric, diverse modalităţi de

expresie şi de învăţare a acestei valori – ce e asta? memo?)

- să cunoască şi să stăpânească mediul instituţional în care se dezvoltă consiliul, anume:

- relaţia cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, instituţiile partenere şi organizaţiile implicate;

- misiunea şi organizarea unui consiliu;

- evoluţie şi perspective;

- posibilităţi de colaborări la nivel instituţional sau asociativ;

- capacitatea de a anima întâlnirile consiliului;

- gestiunea relaţiilor inter-individuale şi a conflictelor esenţiale;

- să comunice - să informeze;

- să formeze sau să apeleze la alţi actori locali pentru instruirea membrilor CCTI;CARE SUNT ATRIBUŢIILE ŞI ABILITĂŢILE

MEMBRULUI CCTI ?

Membrii CCTI au următoarele atribuţii:

- să reprezinte interesele copiilor şi tinerilor din instituţia care provin (fals: un membru se reprezintă

- să participe la instruirile organizate pentru ei;

- să elaboreze proiecte ;i programe care răspund unor nevoi clare ale grupului lor ţintă;

- să reprezinte interesele copiilor şi tinerilor din instituţiile de ocrotire în Consiliul de Administraţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului;

să prezinte conducerii doleanţele colegilor lor;

să reprezinte CCTI în toate întalnirile oficiale la care participă.

Abilităţi necesare:

trebuie să fie deschis la propunerile colegilor săi

să fie o persoană comunicativă

să urmărească realizarea unor proiecte care sunt în interesul elevilor din unitatea şcolară respectivă;

să aibă abilităţi de leader: voinţă, idei, creativitate;

să dedice timp acestei activităţi.CE ESTE CONSILIUL COPIILOR ŞI TINERILOR INSTITUŢIONALIZAŢI

Consiliul copiilor si tinerilor institutionalizaţi este parte a proiectului în cadrul promovării calităţii vieţii copiilor şi tinerilor din instituţiile de ocrotire prin Proiectul Copiii noştrii, comunitatea noastră, fiind înfiinţat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

CONSILIUL COPIILOR ŞI TINERILOR INSTITUŢIONALIZAŢI are misiunea de a încuraja implicarea copiilor din Romania în procesul de dezvoltare a comunităţii; scopul stabilit este promovarea intereselor copiilor în faţa organelor de stat şi în relaţiile cu alte organizaţii neguvernamentale.

Rezultate asteptate:

Obiectivele noastre pentru perioada 2009-2010 sunt:

- cunoaşterea, promovarea şi realizarea intereselor generale ale copiilor din oraş;

- constituirea unui loc în care copii se pot exprima şi pot dialoga între ei, cu administraţia locală şi cu alţi factori de decizie, în problemele care îi interesează

constituirea cadrului acţiunii, concept/realizare de copii şi tineri, la nivelul existenţei lor cotidiene, având localitatea ca spaţiu central de referinţă;

să oferim copiilor posibilitatea învaţării practice a cetăţeniei, democraţiei, exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei şi evaluării;

să dezvoltăm relaţii de colaborare cu celelalte consilii din ţară sau din lume, pe principii de deplină egalitate şi autonomie;

să sprijinim iniţiativa formării unor noi consilii în fiecare localitate şi regiune;

să facilităm comunicarea între administraţia publică locală şi diferiţi actori publiciCUM SE POATE IMPLICA CCTI DIN ROMâNIA ÎN ACTIVITATE

acordarea de asistenţă pentru înfiinţarea unei astfel de structuri la nivel local şi naţional

instruirea membrilor CCTI în diferite domenii precum: managementul CCE, planificare strategică, management de proiect, comunicare, leadership, (dezbatere) public speaking, strângere de fonduri pentru iniţiative;

facilitarea comunicării CCTI cu diferiţi actori publice;

organizarea de proiecte în parteneriat;

organizarea unei întalniri lunare a preşedinţilor tuturor CCTI

instruirea coordonatorilor CCTI


organizarea de schimburi de experienţă între CCTI din alte localităţi.